Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. V súlade s tým sme vyvinuli tieto zásady, aby ste pochopili, ako zhromažďujeme, používame, komunikujeme a využívame osobné údaje. Nižšie uvádzame naše zásady ochrany osobných údajov.

Pri prístupe k https://leelinesourcing.com webové stránky Leeline Technology Co., Ltd. sa o vás počas vašej návštevy dozvie určité informácie.

Podobne ako iné komerčné webové stránky, aj naša webová stránka využíva štandardnú technológiu nazývanú „cookies“ (pozri vysvetlenie nižšie) a protokoly serverov na zhromažďovanie informácií o tom, ako sa naša stránka používa. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie a protokolov serverov môžu zahŕňať dátum a čas návštev, zobrazené stránky, čas strávený na našej stránke a webové stránky navštívené tesne pred a tesne po našej, ako aj vašu IP adresu.

Použitie cookies

Súbor cookie je veľmi malý textový dokument, ktorý často obsahuje anonymný jedinečný identifikátor. Keď navštívite webovú stránku, počítač tejto lokality požiada váš počítač o povolenie uložiť tento súbor na časť vášho pevného disku špeciálne určenú pre súbory cookie. Každá webová lokalita môže do vášho prehliadača odoslať svoj vlastný súbor cookie, ak to preferencie vášho prehliadača umožňujú, ale (na ochranu vášho súkromia) váš prehliadač povoľuje webovej stránke iba prístup k súborom cookie, ktoré vám už poslal, nie k súborom cookie, ktoré vám poslal iné stránky.

Adresy IP

IP adresy používa váš počítač vždy, keď ste pripojení na internet. Vaša IP adresa je číslo, ktoré používajú počítače v sieti na identifikáciu vášho počítača. IP adresy automaticky zhromažďuje náš webový server ako súčasť demografických a profilových údajov známych ako „údaje o návštevnosti“, aby vám mohli byť odoslané údaje (ako sú webové stránky, ktoré požadujete).

E-mail Informácie

Ak sa rozhodnete s nami korešpondovať prostredníctvom e-mailu, môžeme si ponechať obsah vašich e-mailových správ spolu s vašou e-mailovou adresou a našimi odpoveďami. Pre túto elektronickú komunikáciu poskytujeme rovnakú ochranu, akú používame pri uchovávaní informácií prijatých online, poštou a telefonicky. To platí aj vtedy, keď sa zaregistrujete na našej webovej stránke, zaregistrujete sa prostredníctvom ktoréhokoľvek z našich formulárov pomocou vašej e-mailovej adresy alebo uskutočníte nákup na tejto stránke. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách e-mailu nižšie.

Ako používame informácie, ktoré ste nám poskytli?

Vo všeobecnosti používame osobné údaje na účely správy našich obchodných aktivít, poskytovania zákazníckych služieb a sprístupnenia iných položiek a služieb našim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom.

Spoločnosť Leeline Technology Co., Ltd. nezíska osobné identifikačné údaje o vás, keď navštívite našu stránku, pokiaľ sa nerozhodnete nám takéto informácie poskytnúť, ani nebudú takéto informácie predané alebo inak postúpené nepridruženým tretím stranám bez súhlasu užívateľa v čase odberu.

Informácie môžeme zverejňovať, ak sú to zákonne nútené, inými slovami, keď sa my v dobrej viere domnievame, že to zákon vyžaduje, alebo na ochranu našich zákonných práv.

Pravidlá e-mailu

Zaviazali sme sa zachovať dôvernosť vašej e-mailovej adresy. Naše zoznamy predplatiteľov nepredávame, neprenajímame ani neprenajímame tretím stranám a nikdy neposkytneme vaše osobné údaje žiadnej tretej strane jednotlivcovi, vládnej agentúre alebo spoločnosti, pokiaľ to nie je prísne donucované zákonom.

Vašu e-mailovú adresu použijeme výhradne na poskytovanie včasných informácií o .

Informácie, ktoré odošlete e-mailom, budeme uchovávať v súlade s platnými federálnymi právnymi predpismi.

Kompatibilita CAN-SPAM

V súlade so zákonom CAN-SPAM bude vo všetkých e-mailoch odoslaných z našej organizácie jasne uvedené, od koho e-mail pochádza, a jasné informácie o tom, ako kontaktovať odosielateľa. Okrem toho budú všetky e-mailové správy obsahovať aj stručné informácie o tom, ako sa odstrániť z nášho zoznamu adresátov, aby ste od nás už nedostali žiadnu ďalšiu e-mailovú komunikáciu.

Voľba / Opt-Out

Naša stránka poskytuje používateľom možnosť odhlásiť sa z prijímania komunikácie od nás a našich partnerov tak, že si kedykoľvek prečítate pokyny na zrušenie odberu, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti každého e-mailu, ktorý od nás dostanú.

Používatelia, ktorí si už neželajú dostávať náš newsletter alebo propagačné materiály, sa môžu odhlásiť zo zasielania týchto oznámení kliknutím na odkaz na odhlásenie v e-maile.

Používanie externých odkazov

https://leelinesourcing.com môže obsahovať odkazy na mnohé iné webové stránky. Spoločnosť Leeline Technology Co., Ltd. nemôže zaručiť presnosť informácií nájdených na akejkoľvek prepojenej stránke. Odkazy na alebo z externých stránok, ktoré nevlastní ani nekontroluje Leeline Technology Co., Ltd., nepredstavujú podporu sponzorov týchto stránok alebo produktov alebo informácií na nich prezentovaných spoločnosťou Leeline Technology Co., Ltd.

Prístupom na túto webovú stránku, súhlasíte, že budete viazaní týmito Podmienkami webových stránok a podmienky používania, všetky platné zákony a predpisy, a súhlasí s tým, že ste zodpovedný za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, máte zakázané používať alebo prístup na túto stránku. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušnými autorskými právami a ochranné známky právo.

Práva duševného vlastníctva

Všetky autorské práva, ochranné známky, patenty a iné práva duševného vlastníctva na našej webovej stránke a na všetok obsah a softvér nachádzajúci sa na tejto stránke zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti Leeline Technology Co., Ltd. alebo jej poskytovateľov licencií. Používanie našich ochranných známok, obsahu a duševného vlastníctva je zakázané bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Leeline Technology Co., Ltd..

Nesmiete:

  • Zverejnite materiál z našej webovej stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
  • Predaj alebo prenájom materiálu z našej webovej stránky.
  • Reprodukovať, duplikovať, vytvárať odvodené, kopírovať alebo inak využívať materiál na našej webovej stránke na akýkoľvek účel.
  • Redistribuujte všetok obsah z našej webovej stránky, a to aj na inú webovú stránku.

Prijateľné použitie

Súhlasíte s tým, že budete našu webovú stránku používať iba na zákonné účely a spôsobom, ktorý neporušuje práva, neobmedzuje ani nebráni nikomu inému v používaní a užívaní si webovej stránky. Zakázané správanie zahŕňa obťažovanie alebo spôsobovanie úzkosti alebo nepríjemnosti akémukoľvek inému používateľovi, prenos obscénneho alebo urážlivého obsahu alebo narúšanie bežného toku dialógu v rámci našej webovej stránky.

Náš web nesmiete používať na zasielanie nevyžiadaných obchodných oznámení. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete používať obsah našej webovej stránky na žiadne marketingové účely.

Obmedzený prístup

V budúcnosti možno budeme musieť obmedziť prístup k častiam (alebo celej) našej webovej lokalite a vyhradzujeme si na to plné práva. Ak vám kedykoľvek poskytneme používateľské meno a heslo na prístup do obmedzených oblastí našej webovej stránky, musíte zabezpečiť, aby vaše používateľské meno a heslo zostali v tajnosti.

Použitie posudkov

V súlade s usmerneniami FTC, ktoré sa týkajú používania odporúčaní a posudkov v reklame, majte na pamäti nasledovné:

Posudky, ktoré sa objavujú na tejto stránke, sú v skutočnosti prijaté prostredníctvom odoslania textu, zvuku alebo videa. Sú to individuálne skúsenosti, ktoré odrážajú skutočné životné skúsenosti tých, ktorí nejakým spôsobom používali naše produkty a/alebo služby. Sú to individuálne výsledky a výsledky sa líšia. Netvrdíme, že ide o typické výsledky. Posudky nemusia nevyhnutne reprezentovať všetkých tých, ktorí budú používať naše produkty a/alebo služby.

Posudky zobrazené na tejto stránke v akejkoľvek forme (text, zvuk, video alebo iné) sú reprodukované doslovne, s výnimkou opravy gramatických alebo preklepových chýb. Niektoré mohli byť skrátené. Inými slovami, nezobrazuje sa celé posolstvo prijaté pisateľom posudku, keď sa zdá byť príliš dlhé alebo sa celé vyhlásenie nezdá byť pre širokú verejnosť relevantné.

Spoločnosť Leeline Technology Co., Ltd. nezodpovedá za žiadne názory alebo komentáre uverejnené na https://leelinesourcing.com. Leeline Technology Co., Ltd. nie je fórom pre referencie, poskytuje však referencie ako prostriedok pre zákazníkov, aby sa navzájom podelili o svoje skúsenosti. Na ochranu pred zneužitím sa všetky posudky objavia po tom, čo ich skontroluje vedenie spoločnosti Leeline Technology Co., Ltd. Spoločnosť Leeline Technology Co., Ltd. nezdieľa názory, pohľady ani komentáre k žiadnym posudkom na https://leelinesourcing.com – názory sú výlučne názormi zdroja svedectva.

Účelom posudkov nie je nikdy tvrdiť, že naše produkty a/alebo služby možno použiť na diagnostiku, liečbu, liečenie, zmiernenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby. Žiadne takéto tvrdenia, implicitné alebo explicitné, v akomkoľvek tvare alebo forme, neboli klinicky testované ani hodnotené.

Ako chránime vaše informácie a zabezpečujeme prenosy informácií?

E-mail nie je uznávaný ako bezpečný komunikačný prostriedok. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste nám neposielali súkromné ​​informácie e-mailom. Je to však povolené, ale na vlastné riziko. Niektoré informácie, ktoré môžete zadať na našej webovej stránke, môžu byť prenášané bezpečne prostredníctvom zabezpečeného média známeho ako Secure Sockets Layer alebo SSL. Informácie o kreditnej karte a iné citlivé informácie sa nikdy neprenášajú prostredníctvom e-mailu.

Spoločnosť Leeline Technology Co., Ltd. môže na vytvorenie súhrnu použiť softvérové ​​programy štatistika, ktoré sa používajú na také účely, ako je hodnotenie počtu návštevníkov rôznych sekcií našej stránky, ktoré informácie sú najviac a najmenej zaujímavé, určovanie technických špecifikácií dizajnu a identifikácia výkonu systému alebo problémových oblastí.

Na účely zabezpečenia stránok a na zabezpečenie toho, aby táto služba zostala dostupná pre všetkých používateľov, spoločnosť Leeline Technology Co., Ltd. používa softvérové ​​programy na monitorovanie sieťovej prevádzky s cieľom identifikovať neoprávnené pokusy o nahranie alebo zmenu informácií alebo iné poškodenie.

Zrieknutie sa zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Leeline Technology Co., Ltd. neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani záruky, pokiaľ ide o presnosť, aktuálnosť alebo úplnosť obsahu obsiahnutého na tejto webovej stránke alebo na akýchkoľvek iných stránkach prepojených s touto stránkou.

Všetky materiály na tejto stránke sú poskytované „tak ako sú“ bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky akéhokoľvek druhu, vrátane záruk predajnosti, neporušenia duševného vlastníctva alebo vhodnosti na konkrétny účel. Spoločnosť Leeline Technology Co., Ltd. alebo jej zástupcovia alebo spoločníci nebudú v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek škody (vrátane, bez obmedzenia, škôd za stratu zisku, prerušenie podnikania, stratu informácií, zranenie alebo smrť) vyplývajúce z používania alebo nemožnosti použiť materiály, aj keď spoločnosť Leeline Technology Co., Ltd. bola upozornená na možnosť takejto straty alebo poškodenia.

Údaje o kreditnej karte a zákazníkovi

Neukladáme údaje o kreditnej karte ani nezdieľame údaje o zákazníkoch s ľubovoľnými stranami 3rd.

Zmeny pravidiel

Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek s upozornením alebo bez upozornenia. Uisťujeme vás však, že ak sa v budúcnosti zmenia zásady ochrany osobných údajov, osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov, nepoužijeme bez vášho predchádzajúceho súhlasu spôsobom, ktorý je v vecnom rozpore s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Zaväzujeme sa vedenie nášho podnikania v súlade s týmito princípmi, aby sa zabezpečilo, že dôvernosť osobných údajov je chránený a udržiavaný.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad alebo vášho zaobchádzania s našou webovou stránkou, prosím KONTAKTUJTE NÁS tu: alebo mailom [chránené e-mailom]

Aké užitočné bolo toto miesto?

Kliknutím na hviezdičku ho ohodnotíte!

priemerné hodnotenie 3.7 / 5. Počet hlasov: 3

Zatiaľ žiadne hlasy! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

Ako ste zistili, že tento príspevok je užitočný ...

Sledujte nás na sociálnych médiách!

Je nám ľúto, že tento príspevok nebol pre vás užitočný!

Zlepšme tento príspevok!

Povedzte nám, ako môžeme tento príspevok vylepšiť?

Sharline

Článok:

Sharline Shaw

Ahoj, som Sharline, zakladateľka Leeline Sourcing. S 10-ročnými skúsenosťami v oblasti získavania zdrojov v Číne pomáhame 2000+ klientom dovážať z Číny, Alibaba, 1688 do Amazon FBA alebo shopify. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zdrojov, pls, neváhajte KONTAKTUJTE NÁS.